web maker
Europejski Fundusz Społeczny

Szkolny Ośrodek Kariery

Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Kreatywni i kompetentni

Mobirise

Preferencje osób poszukujących pracy

Analizie poddano 363 formularze zgłoszone do Biura Karier. Wśród osób poszukujących pracy 62% stanowiły kobiety. Blisko połowa to maturzyści z lat 2000-2005.

Mobirise

Preferencje pracodawców

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy rozpoczyna się już w czasie edukacji na poziomie szkoły średniej, zaś czas studiów to okres intensywnej pracy nad zdobyciem potrzebnych kwalifikacji i ...

Mobirise

Zawody przyszłości

Najczęściej wielu z Was nie wie jeszcze, co tak naprawdę chciałoby w przyszłości robić. Należy dobrze się nad tym zastanowić i wybrać odpowiedni kierunek dalszego kształcenia ...

GALERIA ZAWODÓW

Mobirise

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

W dniach 14-20 października 2013 r. odędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Mobirise

Wybrane zawody przyszłości

Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę przewiduje ...

Mobirise

Statystyka bezrobocia

Według danych Eurostatu dotyczących poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej ...

Mobirise

Co zrobić, aby dostać się na 5-miesięczny staż do unijnych instytucji?

Co roku Polacy mogą ubiegać się o wyjazd na staż do instytucji unijnych ...

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35